Incluzio Sociale Basis / Trainingen voor mentale veerkracht en weerbaarheid

Trainingen voor mentale veerkracht en weerbaarheid

Op het gebied van mentale veerkracht en weerbaarheid bieden wij diverse trainingen aan voor kinderen en jongeren. Wij hebben trainingen waarbij ze leren omgaan met hun gevoelens, faalangst, maar ook hoe om te gaan met rouw of echtscheiding situaties.

 

Trainingen om kinderen te leren omgaan met gevoelens en situaties

Sommige kinderen zijn onzeker, verlegen en kunnen moeilijk vriendjes maken of houden. Andere vinden het lastig om nee te zeggen, worden geplaagd en gepest of laten boos gedrag zien. Bij Incluzio Sociale Basis bieden we voor diverse leeftijdsgroepen een training aan.

 

  • Apetrots & Beresterk is er voor kinderen van 6 tot 8 jaar. In deze training komen alle emoties aan de orde en gaat het ook over samenwerking en durven te vragen. De training bestaat uit zes tot zeven bijeenkomsten en een ouderavond.
  • Opkomen voor jezelf (g)een kunst is er voor kinderen van 9 tot 12 jaar. De trainingen zijn gericht op het opbouwen van zelfvertrouwen en leert kinderen voor zichzelf op te komen. De training bestaat uit zes tot zeven bijeenkomsten en een ouderavond
  • Anders denken, anders doen is er voor kinderen van 12 jaar en ouder.  De trainingen voor kinderen van 12 tot 16 jaar zijn gericht op het opbouwen van zelfvertrouwen. Kinderen leren inzien waar het fout kan gaan en krijgen een nieuwe manier van denken aangeleerd. De training bestaat uit zes tot zeven bijeenkomsten en een ouderavond.

 

Je kind gaat naar de brugklas, een stap in de ontwikkeling!

 

Klaar voor de brugklas is een training voor kinderen die van groep 8 naar de brugklas gaan en zich daar onzeker over voelen. Wat gaat er gebeuren, hoe maak ik vrienden, hoe gaat de overstap, wat kom ik tegen, hoe gaat het op sociaal-emotioneel vlak?

Spelenderwijs worden de verschillende issues besproken die het kind kan tegenkomen tijden en na zijn of haar overstap. De training wordt gegeven in de periode eind groep 8. De kinderen komen gemiddeld vier keer bij elkaar.

 

Je kind heeft een dierbare verloren

 

Rouwververking voor kinderen. Het overlijden van een dierbare is altijd een ingrijpende gebeurtenis. Voor de opvoeder kan het lastig zijn om naast het eigen rouwproces en de dagelijkse opvoeding op een goede manier om te gaan met het rouwproces van het kind. Kinderen geven het zelf niet altijd aan, kunnen heftige emoties laten zien of deze nauwelijks tonen.

In een groepje of een individueel traject kunnen we kinderen en ouders ondersteunen in dit rouwproces. De bijeenkomsten worden samengesteld op basis van behoefte. De training richt zich op kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar.

 

Je kind is betrokken bij een echtscheiding

 

KIES staat voor Kinderen in Echtscheiding Situaties. Kinderen kunnen in ene groep of individueel hun verhaal over de scheiding kwijt. Wat ervaren ze als lastig, waar worden ze verdrietig, angstig, boos en soms blij van, Ze vertellen erover en horen hoe anderen hiermee omgaan. Ze ervaren dat ze niet de enige zijn en kunnen de emoties rondom de scheiding delen.

Afhankelijk van de groepsgrootte zijn er maximaal acht bijeenkomsten en een ouderavond.

 

Wil je een afspraak maken of graag meer informatie over onze trainingen? Neem contact met ons op.

Voor meer informatie kun je mailen naar groepswerk@incluzio.nl of bel 088 – 29 87 653.