Incluzio Sociale Basis / Trainingen en preventie aanbod (o)ggz

Trainingen en preventie aanbod (o)ggz

Wij richten ons met preventieactiviteiten (o)ggz met speciale focus op jeugdigen, jongeren en hun systeem. Tevens hebben wij enkele mogelijkheden voor volwassenen. Preventie zien wij als een functie waarin activiteiten worden uitgevoerd die voorliggend zijn aan het verlenen van ondersteuning en zorg. Wij bieden een basispakket preventie dat wordt aangevuld op basis van behoeften en signalen/vragen in de gemeente Venlo. Denk daarbij aan verslavingspreventie, mentale veerkracht en weerbaarheid, gastlessen, laagdrempelige trainingen en workshops voor jeugd en professionals binnen zorg, welzijn en onderwijs.

 

Preventie (o)ggz zowel collectief als individueel

 

Wij bieden onze preventieactiviteiten zoveel mogelijk collectief aan, maar indien nodig is een individuele aanpak ook mogelijk. Onze activiteiten zijn naast het directe aanbod voor jeugdigen en jongeren tevens gericht op intermediairs, zoals leerkrachten, (sport)verenigingen, zorgmedewerkers, jongerenwerkers, maatschappelijk werkers en vrijwilligers. Daarbij is er ruimte om op maat trainingen, workshops of voorlichting te organiseren. Zo versterken wij preventie vanuit de sociale basis en verankeren wij preventie steeds steviger in de samenleving.

 

Ons aanbod is onderverdeeld in vier thema’s: