Incluzio Sociale Basis / Trainingen en aanbod preventie

Trainingen en aanbod preventie

Wij richten onze preventieactiviteiten (o)ggz op jeugdigen, jongeren en hun systeem. Maar we hebben ook enkele mogelijkheden voor volwassenen. Preventie zien wij als een functie waarin we activiteiten uitvoeren die voorliggend zijn aan het verlenen van ondersteuning en zorg. Wij bieden een basispakket preventie dat we aanvullen op basis van behoeften en signalen/vragen in de gemeente Venlo. Denk daarbij aan verslavingspreventie, mentale veerkracht en weerbaarheid, gastlessen, laagdrempelige trainingen en workshops voor jeugd en professionals binnen zorg, welzijn en onderwijs.

 

Preventie (o)ggz (ondersteuning bij opvoeden) zowel collectief als individueel

 

Wij bieden onze preventieactiviteiten zoveel mogelijk collectief aan, maar indien nodig is een individuele aanpak ook mogelijk. Onze activiteiten zijn naast het directe aanbod voor jeugdigen en jongeren ook gericht op intermediairs, zoals leerkrachten, (sport)verenigingen, zorgmedewerkers, jongerenwerkers, maatschappelijk werkers en vrijwilligers. Daarbij is er ruimte om op maat trainingen, workshops of voorlichting te organiseren. Zo versterken wij preventie vanuit de sociale basis en verankeren wij preventie steeds steviger in de samenleving.

Ons aanbod is onderverdeeld in vier thema’s: