Incluzio Sociale Basis / Leefstijl (verslaving en middelengebruik, gamen, social media)

Leefstijl (verslaving en middelengebruik, gamen, social media)

ESCAPE ROOM ‘Foute Centen’

Het weerbaar maken van jongeren is van cruciaal belang in het voorkomen van jonge aanwas voor criminele organisaties. Het herkennen van de situaties waarin zij worden geworven voor een criminele activiteit is daarbij een eerste stap. Als we jongeren daarnaast ook ‘nee’ leren zeggen tegen de diensten die van hen gevraagd worden, helpt dat in het sterken van hun weerbaarheid.

Maak jongeren weerbaar tegen crimineel ronselen

De mobiele Escape Room ‘Foute Centen’ maakt jongeren bewust van de gevaren en gevolgen van criminele activiteiten. Ook zet het in op het vergroten van hun weerbaarheid. Door de opgedane ervaringen en het nagesprek herkennen de leerlingen situaties waar ze voortaan nee tegen zullen zeggen. De Escape Room ‘Foute Centen’ wordt regelmatig door diverse gemeenten, welzijnspartners en onderwijsinstellingen gereserveerd!

Reserveren van de tonnen kan voor de duur van een week (donderdag tot donderdag) door een email te sturen naar escaperoom@incluzio.nl. Vermeld hierbij uw contactgegevens, de gewenste leeftijdscategorie en het gewenste weeknummer. 

Er zijn twee tonnen beschikbaar voor twee doelgroepen: 12 t/m 15 jaar en 16 t/m 18 jaar. Het spel kan door maximaal 5 personen gespeeld worden (altijd met een of meerdere begeleiders). Bij de tonnen zit een volledige handleiding inclusief instructie voor een voor- en nabespreking. Ook ontvangt u een checklist ter controle van de inhoud. Aan het lenen van de tonnen zijn vooralsnog geen kosten verbonden. 

Het is belangrijk dat de tonnen compleet blijven. Indien dit niet het geval is, kunnen wij de tonnen de periode erna niet uitlenen. Wij controleren daarom de tonnen bij inname op volledigheid van de inhoud. Indien onderdelen kwijtraken zullen wij hiervoor kosten in rekening brengen. 

Bij het reserveren van de tonnen ontvangt u een informatiepakket, dat bestaat uit: 

  • Posters / flyers (te gebruiken op school); 
  • informatieflyer voor onderwijsmedewerkers; 
  • Signalenboekje Ondermijning van het RIEC Limburg; 
  • Begeleidende brief. 

Informatie over Jeugdige Ondermijning 

Bij jeugdige ondermijning worden jongeren geronseld om mee te werken aan
ondermijnende activiteiten. Een aantal voorbeelden zijn: 

  • Drugs dealen of runnen 
  • Drugs knippen of maken 
  • Op de uitkijk staan voor politie 
  • Geldezel (bankpas en pincode afgeven voor witwaspraktijken) 
  • Loverboy-problematiek 
  • Meewerken aan mensenhandel  Jeugdigen worden de ondermijnende criminaliteit ingelokt, soms met mooie beloftes (snel veel geld verdienen, mooie spullen), maar soms ook onder dwang of bedreiging. Eenmaal in de ondermijnende criminaliteit begint het vaak met simpele klusjes, maar al snel wordt er van de jongere verwacht dat hij of zij steeds zwaardere vergrijpen gaat plegen. De constante stress en bedreigingen zorgen ervoor dat jongeren er vaak niet meer  uit durven stappen. 

De Task Force Jeugdige Ondermijners is onderdeel van RIEC Limburg en heeft enerzijds als doel het onderzoeken van de aard en omvang van de problematiek in Limburg en anderzijds de taak om ketenpartners te verbinden door o.a. preventieve interventies en een provinciale communicatiecampagne. 

Heeft u nog vragen of ontvangt u graag meer informatie, neem dan contact op met de receptie van Incluzio Sociale Basis. 

E-mail: receptieISB@incluzio.nl 
Telefoonnummer: 088 298 7653