Incluzio Sociale Basis / Agenda / Wetten, regels en vertegenwoordiging

Wetten, regels en vertegenwoordiging

Als je voor een ander zorgt dan krijg je met verschillende wetten en regels te maken. Zoals met de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet langdurige zorg, de Jeugdwet en de zorgverzekeringswet. Zoveel wetten en regels dat je misschien door de bomen het bos niet meer ziet. 

Om het je makkelijk te maken vind je hier de belangrijkste wetten, regels en mogelijkheden op een rij.

Zorgverzekering

Vanuit de aanvullende zorgverzekering kun je een vergoeding ontvangen om de zorg voor je naaste langer vol te houden. Denk aan een mantelzorgmakelaar, vervangende mantelzorg, cursussen, etc.

Klik op de onderstaande button voor meer informatie en bekijk welke vergoeding jij kunt krijgen vanuit je aanvullende zorgverzekering.

Meer informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er om mensen die hulp nodig hebben zo veel mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Wie hierbij zorg en ondersteuning nodig heeft kan contact opnemen met de gemeente.

Waarvoor kun je terecht bij de Wmo?
• huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en vervoer;
• ondersteuning voor jou als mantelzorger, bijvoorbeeld door vervangende zorg;
• begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf;
• beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis.

Je vraagt de hulp aan bij het Wmo-loket of het sociaal wijkteam van uw gemeente.
Klik hier om een aanvraag online in te dienen of bel 14 077.

Hoe bepaalt de gemeente welke hulp zij geeft?
De gemeente onderzoekt tijdens een gesprek wat je naaste zelf nog kan doen, wat de omgeving kan doen en welke professionele ondersteuning er nodig is. Dit gesprek heet het keukentafelgesprek. Het is belangrijk dat je als mantelzorger bij dit gesprek aanwezig bent.

Ondersteuning nodig bij een aanvraag?
Vind je het lastig om de juiste hulp te regelen en om het gesprek aan te gaan met uw gemeente? Een gratis onafhankelijk cliëntondersteuner kan je daarbij helpen. Klik hier om een onafhankelijk cliëntondersteuner aan te vragen via de gemeente.

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening die dag en nacht hulp nodig.
Er zijn verschillende manieren om langdurige zorg te ontvangen: binnen een instelling zoals een verpleeghuis of gehandicapteninstelling, kleinschalige woonvorm of thuis./

Klik op de onderstaande button voor meer informatie en filmpje waarin de Wlz wordt uitgelegd.

Meer informatie

Jeugdwet

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Dit is geregeld in de nieuwe Jeugdwet, die geldt voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar met een beperking, stoornis, aandoening of opgroeiproblemen.

Onder de wet vallen onder andere de volgende vormen van zorg:

  • behandeling van jongeren met een psychische stoornis (al dan niet met verblijf);
  • behandeling van jongeren met een (licht) verstandelijke beperking (al dan niet met verblijf);
  • begeleiding, persoonlijke verzorging en het bijbehorend kortdurend verblijf voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening;
  • vervoer van en naar de locatie waar jeugdhulp voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening wordt geboden;
  • jeugdzorg voor jongeren met een beperking;
  • pleegzorg.

Klik op de onderstaande button voor meer informatie.

Meer informatie

Zorg in natura (ZIN) of een persoonsgebonden budget (pgb)

Je hebt zorg of een voorziening nodig. Je kunt daarbij kiezen hoe je zorg wil ontvangen: via een persoonsgebonden budget (pgb) of via zorg in natura (ZIN). Bij een pgb koop je zelf zorg in. Bij zorg in natura bepaalt de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar uit welke zorgorganisatie je kunt kiezen. Je kunt een pgb en zorg in natura ook combineren.

Klik op de onderstaande button voor meer informatie.

Op deze site vind je ook meer informatie over hoe je een pgb aanvraagt, waar je rekening mee moet houden, etc. Daarnaast is het mogelijk om een online test doen om te kijken of een pgb geschikt is voor jou. Of ga naar de website van MantelzorgNL om meer informatie te krijgen over de PGB.

 

 

Meer informatie

Wat voor zorg heb je nodig?

Als je zorgt voor je naaste is het mogelijk om de zorg met anderen te delen, bijvoorbeeld met professionals. Wil jij weten waar je de onderstaande zorg kunt aanvragen en bij welke van de bovengenoemde wetten je vraag hoort? Klik dan op de onderstaande button voor meer informatie.

Meer informatie