Incluzio Sociale Basis / Agenda / Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening die dag en nacht hulp nodig.
Er zijn verschillende manieren om langdurige zorg te ontvangen: binnen een instelling zoals een verpleeghuis of gehandicapteninstelling, kleinschalige woonvorm of thuis.

In minder dan drie minuten wordt in het onderstaande filmpje uitleg gegeven over de Wlz. Klik op de button.

Filmpje uitleg Wet langdurige zorg

Kom ik in aanmerking voor een Wlz?

Mensen die in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wlz, hebben 24 uur per dag zorg en/of toezicht nodig. Dat betekent dat er altijd iemand in de buurt moet zijn die je naaste op de momenten dat dat nodig is helpt, begeleidt en/of in de gaten houdt.

Om thuis intensieve zorg voor je naaste te organiseren, heeft je naaste een Wlz-indicatie nodig. Oftewel toestemming om van deze zorg gebruik te kunnen maken. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt dit. In deze beoordeling, ook wel indicatiebesluit genoemd, staat welke zorg je nodig hebt. Op de website van het CIZ kun je eerst een Wlz-check doen om te kijken of je in aanmerking kan komen voor zorg vanuit de Wlz.
Het CIZ levert dus zelf geen zorg. Zij kijken alleen of u in aanmerking komt voor de Wlz. En, als dit het geval is, welke zorg passend is.
Klik op de onderstaande button om een Wlz check te doen.

Wlz check

Hoe vraag ik langdurige zorg aan?

Je vraagt langdurige zorg aan bij het Centrum indicatiestelling zorg ( CIZ ).
Dit doe je via internet op www.ciz.nl/aanvraag-doen.
Je kunt ook een papieren aanvraagformulier aanvragen. Dit formulier vraag je op door te bellen naar het CIZ: 088 – 789 1000 (gratis nummer).

Heb je hulp nodig bij het invullen van het formulier? Vraag een familielid of een vriend of een onafhankelijk cliëntondersteuner je te helpen. Cliëntondersteuning van MEE kan je gratis en zonder verwijzing aanvragen. Zij zijn onafhankelijk van zorgaanbieders en het zorgkantoor.
Klik op de onderstaande button voor meer informatie over wat een onafhankelijke cliëntondersteuner voor je kan betekenen.
Bel 088 465 35 55 of vul het contactformulier van MEE in om een onafhankelijk cliëntondersteuner aan te vragen.

Meer informatie over een onafhankelijk cliëntondersteuner

Leveringsvormen

In de Wet langdurige zorg zijn er verschillende leveringsvormen om zorg te kunnen ontvangen denk aan:

  • volledig pakket thuis (VPT);
  • modulair pakket thuis (MPT);
  • persoonsgebonden budget (PGB);
  • combinatie MPT en PGB;
  • volledig verblijf in een zorginstelling;
  • deeltijd verblijf in een zorginstelling.

Klik op de onderstaande button voor meer informatie.

Krijgt je naaste een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kunnen familieleden ook vanuit dit pgb betaald worden. Lees meer over mantelzorg en het pgb.

Meer informatie

Eigen Bijdrage

Voor zorg vanuit de Wlz betaal je een eigen bijdrage, die gebaseerd is op inkomen en vermogen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int deze bijdrage, die meestal een stuk hoger ligt dan die voor zorg via de Wmo. Op de website van het CAK kun je een proefberekening maken van de te verwachtte eigen bijdrage.

Ga naar het CAK