Bemoeizorg

Vanaf 1 januari 2022 vervult Incluzio Sociale Basis voor de gemeente Venlo de opdracht bemoeizorg.

Het e-mailadres bemoeizorg voor aanmeldingen vanaf 1 januari is: isbbemoeizorg@incluzio.nl.

 

Wij stellen graag het er-op-af team aan u voor:

 

Voor crisissituaties buiten kantooruren blijven de bestaande kanalen beschikbaar. Buiten kantoortijden (tussen 17.00 – 08.00 uur) is dit voor de gemeente Venlo de spoedpost Noord-Limburg, telefoonnummer 0900 – 8818.