Bemoeizorg

Incluzio Sociale Basis vervult voor de gemeente Venlo de opdracht Bemoeizorg. Hiervoor is een speciaal team samengesteld genaamd het Erop af team.

Het Erop af team 

Het Erop af team van Incluzio Sociale Basis is er voor de inwoners van Venlo die ondersteuning of zorg nodig hebben, maar niet in beeld zijn bij de betreffende organisaties of zelf om hulp vragen. Denk hierbij aan mensen met verward gedrag, mensen die hun huis niet meer uitkomen, zich afzonderen of zichtbaar niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Na een melding gaan wij op huisbezoek om contact te maken, informatie op te halen en hierbij een inschatting te maken over wat er nodig is. We zijn het aanspreekpunt voor de inwoners die onze ondersteuning nodig hebben en houden daarbij ook contact met familieleden, buurtbewoners en netwerkpartners.
Tussentijds overleggen we binnen ons team om samen de juiste inschatting te kunnen maken en de vervolgstappen te bepalen. Als aanvullende expertise, ondersteuning of hulp nodig is, overleggen we met de psychiater. We kijken verder dan de gebaande paden. Altijd met het doel om passende ondersteuning, begeleiding of hulpverlening in te zetten.Ons werk draait om het vinden, verbinden en toe- of terugleiden naar de juiste zorg: zo licht als mogelijk en specialistisch waar nodig.

Wij stellen de medewerkers aan u voor:

Bereikbaarheid

Vul hier het aanmeldformulier in.

Aanmeldingen kunnen zowel door inwoners als professionals worden gedaan. Dit kan telefonisch (088 – 2987653) of per mail met een van de teamleden of via het algemene mailadres ISBBemoeizorg@incluzio.nl. Vermeld hierbij duidelijk dat het om een melding voor het Er-op-Af-team gaat.

Maakt je je zorgen over iemand in je naaste omgeving?

Dan kun je altijd contact opnemen en je zorgen delen met de medewerkers van Incluzio Sociale Basis die bij jou in de wijk werkzaam zijn in de Huizen van de Wijk (kijk voor meer info op onze website: www.incluziosocialebasis.nl). Misschien is de inwoner al bij ons in beeld en pakken de medewerkers in de wijk je aanmelding op. Indien nodig, zetten zij de aanmelding intern door naar het Er-op-Af-team. Het is ook mogelijk om contact met ons op te nemen voor een adviesgesprek.

Voor crisissituaties buiten kantooruren blijven de bestaande kanalen beschikbaar. Buiten kantoortijden (tussen 17.00 – 08.00 uur) is dit voor de gemeente Venlo de spoedpost Noord-Limburg, telefoonnummer 0900 – 8818.