Incluzio Sociale Basis / Aanmelding Erop Af Team

Aanmelding Erop Af Team

Aanmelding Erop Af Team

Bemoeizorg is zorg aan mensen die zelf geen hulp inschakelen terwijl ze die wel nodig hebben. Het gaat dan om mensen die geen zorg (meer) hebben en dat ook niet willen. Zij kunnen een risico zijn voor zichzelf en hun omgeving. Bij ISBBemoeizorg Venlo kun je een melding doen als je zo iemand kent. ISB Bemoeizorg is een samenwerking tussen

Wanneer doe je een melding?

Je kunt meldingen doen over mensen uit de gemeente Venlo die:

  • Worden verwaarloosd of zichzelf ernstig verwaarlozen.
  • Hun woning ernstig laten vervuilen.
  • Vreemd en zorgwekkend gedrag laten zien.
  • Dakloos en/ of thuisloos dreigen te worden.
  • Diep in de schulden zitten en geen hulp zoeken.
  • Zorg vermijden terwijl ze dit wel nodig hebben of juist bij allerlei instanties om hulp vragen maar eigenlijk nergens een programma van begin tot eind volgen.
  • Vereenzamen.
  • Zich in andere zorgwekkende situaties bevinden.

 

Uw gegevens (melder)

Naam(Vereist)
Adres

Betreft (gemelde persoon in kwestie)

Naam
Geslacht
Relatie tot persoon
MM slash DD slash JJJJ
Adres
Is de gemelde op de hoogte van deze melding?