Incluzio Sociale Basis / Agenda / Vertegenwoordiging en mantelzorg

Vertegenwoordiging en mantelzorg

Je bent mantelzorger en gewend om allerlei zaken samen met degene voor wie je zorgt te regelen. Maar wat als de zorgvrager niet (langer) in staat is om zelf beslissingen te nemen of te overleggen? Of als je verstandelijk beperkte kind 18 jaar en dus volwassen wordt?

Het is verstandig en soms ook noodzakelijk om wettelijke vertegenwoordiging te regelen. Is er niets geregeld? Dan kan dit tot lastige en frustrerende situaties leiden.

Bijvoorbeeld dat de zorgbehandeling van je vader wordt voortgezet terwijl jij weet dat hij dit niet wil. Of de bank geeft geen toegang tot de rekeningen en instanties willen geen vertrouwelijke informatie delen.

Welke vertegenwoordiging bij jou past hangt af van je persoonlijke situatie.
We zetten de mogelijkheden op een rij:

  • de onderhandse volmacht;
  • het levenstestament/de notariële volmacht;
  • mentorschap;
  • bewindvoering;
  • curatele;
  • Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.

Klik op de onderstaande button voor meer informatie.

Bewindvoering en mantelzorg

Ondersteuning bij bewindvoering of een levenstestament?

Wil je graag hulp en ondersteuning bij het regelen van een levenstestament of meer informatie over vermogensoverheveling tijdens leven of iemand die je belangen behartigt op het moment dat je het zelf niet meer kan?
Consendo biedt naast ondersteuning bij praktische vragen, ook emotionele ondersteuning. Verder staan ze je bij op juridisch, financieel en administratief vlak. Ze zorgen ervoor dat je overzicht behoudt in de complexe situatie. Ze begeleiden je stap voor stap, zodat je weet waar je aan toe bent.

De werkwijze en de kosten van deze ondersteuning kun je terugvinden op hun website.

Klik op de onderstaande button voor meer informatie.

Ga naar Consendo