Incluzio Sociale Basis / Trouwen of samenwonen

Trouwen of samenwonen

Wanneer je gaat trouwen of samenwonen verandert niet alleen je persoonlijke leefsituatie maar ook je financiële plaatje. Het is daarom goed om duidelijke afspraken te maken over bijvoorbeeld de betaling van de vaste lasten.

 

In gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden?

Wanneer je trouwt in gemeenschap van goederen wordt alles bezit van jou en jouw partner samen. Ook schulden vallen in de gemeenschap van goederen. Het kan dus verstandig zijn, wanneer één van de twee partners schulden heeft, te trouwen op huwelijkse voorwaarden.

 

Meenemen van schulden bij huwelijk of fiscaal partnerschap

Als je niets regelt, trouw je in beperkte gemeenschap van goederen. Wat betekent dat?

  • Bezittingen of schulden van vóórhet huwelijk blijven privé-eigendom en vallen niet onder de gezamenlijke boedel.
  • Schenkingen, giften en erfenissen blijven persoonlijkbezit, of ze nu voor of tijdens het huwelijk zijn ontvangen.
  • Vermogen dat tijdenshet huwelijk of het geregistreerde partnerschap is opgebouwd, is van jullie samen.
  • Voor schulden die ontstaan tijdenshet huwelijk (ook als een van de partners hier niets van afweet) zijn beide partners aansprakelijk.

 

Om te kunnen aantonen dat bepaalde bezittingen jouw persoonlijk eigendom zijn (bijvoorbeeld bij een echtscheiding, overlijden of schulden), is het belangrijk om een overzicht te maken van bezittingen en schulden als je gaat trouwen. Voor meer informatie kijk op: https://www.nibud.nl/consumenten/trouwen-bezittingen-en-schulden/. Je kunt daar ook lezen hoe het zit als je vóór 2018 bent getrouwd of een fiscaal partnerschap bent aangegaan.

 

Openen en/of rekening

Bij een en/of-rekening kunnen beide partners beschikken over het geld. Dit is gemakkelijk wanneer je veel gezamenlijke uitgaven hebt. Kijk eens op https://www.geld.nl/sparen/service/en-of-rekening om meer te weten te komen over het openen van een gezamenlijke rekening.

 

Verdeling van de lasten

Waar je eerst nog alleen je eigen inkomsten en uitgaven in de gaten moest houden, moet je nu de (vaste) lasten met elkaar gaan delen. Dit kan voor ieder precies de helft van de lasten zijn als je ongeveer evenveel verdient of een andere verdeling als de één meer verdient dan de ander. Maak hier samen duidelijke afspraken over. Leg samen de inkomsten en uitgaven naast elkaar en kijk waar je samen misschien op kunt besparen.

 

Administratie

Gaan jullie samen de administratie bijhouden of neemt één van de twee partners deze taak op zich? Heb je moeite met het ordenen van je administratie neem dan contact op met Humanitas Thuisadministratie, te bereiken via ta.noord-limburg@humanitas.nl of via telefoonnummer van Paul Titulaer (coördinator thuisadministratie): 06-23602863.

 

Huurtoeslag of zorgtoeslag

Mogelijk heb je recht op huurtoeslag. Dit is een bijdrage van de overheid bij het betalen van de huur. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Je kunt huurtoeslag aanvragen via ‘Mijn toeslagen’ van de Belastingdienst. Je kunt op deze website ook een proefberekening maken.

 

Toeslagpartners en fiscaal partnerschap

Als je ongehuwd samenwoont zonder kinderen, ben je over het algemeen geen toeslag- of fiscaal partner. Dit verandert als je in het lopende jaar gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat, een samenlevingscontract afsluit, een kind krijgt samen, een kind ingeschreven wordt op hetzelfde woonadres en/of je beiden eigenaar bent van de koopwoning waarin je allebei woont. Dit alles kan van invloed zijn op de toeslagen die je ontvangt van de overheid. Zie voor meer uitleg over het fiscaal partnerschap https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/relatie/fiscaal_partnerschap/fiscaal_partnerschap

 

Wat gebeurt er bij overlijden?

Als jij en je partner voorzien dat de achterblijver erg moeilijk zal kunnen rondkomen, is het verstandig te kijken of je maatregelen kunt treffen. Dit kan bijvoorbeeld door het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering, als je die nog niet hebt, of door extra geld opzij te zetten. Al is het maar voor een buffer om een eerste periode te overbruggen totdat de nabestaande zich aan de nieuwe situatie heeft kunnen aanpassen. Heb je alleen (jonge) kinderen, dan zou je kunnen overwegen om hun voor uw overlijden geld te schenken. Zij kunnen dan belastingvrij alvast een buffer opbouwen.

Bij het overlijden van een partner kan er financieel gezien meer veranderen. Er kan recht zijn op een nabestaandenpensioen of een nabestaandenuitkering. Er kan bijvoorbeeld recht ontstaan op (hogere) toeslagen. Op https://berekenuwrecht.nibud.nl/ krijgt u hier inzicht in. Maar ook kunnen uitgaven verminderen. Denk aan uitgaven aan voeding, kleding, verzekeringen en vrije tijd. Zie voor meer informatie: https://www.nibud.nl/special/nabestaanden/

 

Waar kun je terecht als je vragen hebt?

Met vragen over wonen, welzijn, werk, inkomen, jeugd en zorg kun je terecht bij de vrijwilligers van het Informatie- en Adviespunt (I&A) bij jou in de buurt.

De contactgegevens en openingstijden van de Informatie- en Adviespunten bij jou in de buurt kan je vinden via de locatiezoeker of via https://www.venlo.nl/informatie-en-advies.

Je kunt bij het I&A-punt in jouw buurt langs op afspraak. Bel ons hiervoor via telefoonnummer 088 298 76 53.