Pensioen

Wie stopt met werken, krijgt te maken met veel financiële veranderingen. Het is daarom belangrijk alle inkomsten en uitgaven goed op een rijtje te hebben.

 

Algemene Ouderdomswet (AOW)

De AOW is een basispensioen van de overheid. Wie heeft gewoond of gewerkt in Nederland heeft  recht op AOW. Op de site van de Sociale Verzekeringsbank staat meer informatie over de AOW. Ook wanneer je in aanmerking komt voor AOW.

Heb je in het buitenland gewoond of gewerkt dan ontvang je minder AOW. Wellicht dat je van het land waar je gewoond en/of gewerkt hebt, een uitkering ontvangt. Wanneer je geen aanvullende pensioenen of overig inkomen hebt kun je een AIO (aanvullende inkomensvoorziening ouderen) aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank. Je krijgt dan een aanvulling tot aan het AOW-bedrag wat je zou krijgen als je altijd in Nederland hebt gewoond en gewerkt.

 

Pensioen

Wanneer je in loondienst hebt gewerkt, bouw je werknemerspensioen op. Dit wordt vanaf de pensioendatum maandelijks aan je uitgekeerd totdat je overlijdt. Je nabestaanden kunnen daarna nog recht hebben op een nabestaanden pensioen.

 

’Vergeten’ pensioenen

Wie door de jaren heen bij verschillende werkgevers heeft gewerkt, heeft bij elk van deze werkgevers een pensioen opgebouwd. Het kan voordelig zijn om al deze pensioenen naar een pensioenfonds over te hevelen. https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/ geeft een compleet overzicht van wat je over de jaren heen bij welke werkgever hebt opgebouwd.

 

Pensioen na scheiding

Ben je getrouwd of geregistreerd partner of heb je iets vastgelegd in een samenlevingscontract over het partnerpensioen, dan maak je bij een scheiding ook afspraken over dit pensioen.

Een partnerpensioen is een aanvullend pensioen dat je ontvangt als je partner (vroegtijdig) overlijdt. Je hebt hier alleen recht op als dit is geregeld in de pensioenregeling van je partner. Bij partnerpensioen is het van belang of het op risicobasis of op opbouwbasis wordt opgebouwd. Is het partnerpensioen op risicobasis opgebouwd, dan vervalt dit recht. Een partnerpensioen op risicobasis keert alleen uit bij overlijden tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Je hebt alleen recht op partnerpensioen als het een pensioen betreft op opbouwbasis. Je kunt bij de pensioenfonds(en) navragen hoe het partnerpensioen is opgebouwd. De hoogte van het opgebouwde partnerpensioen kun je inzien op https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/

Als de scheiding officieel is, moet je contact opnemen met jouw pensioenfonds en/of pensioenverzekeraar zodat de afspraken die je hebt gemaakt met je ex-partner uitgevoerd kunnen worden.

Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie over het partnerpensioen, ook over de fiscale gevolgen. Vraag ook informatie op bij je eigen pensioenfonds.

 

Einde minimaregelingen

Wanneer je inkomen 20% of hoger is dan de volledige AOW uitkering, dan heb je over het algemeen geen recht meer op de minimaregelingen van de gemeente (zoals stadspas en collectieve ziektekostenverzekering). Bereid je daarop voor.

 

Lagere toeslagen van de Belastingdienst

Ook de zorgtoeslag en huurtoeslag kunnen wijzigen. Kijk hiervoor op www.toeslagen.nl.

 

Zorgkosten

Naarmate je ouder wordt neemt de kans op meer zorgkosten toe. Heb je een inkomen dat gelijk of lager is dan 120% van het wettelijk sociaal minimum (wsm), dan kun je wellicht gebruikmaken van de collectieve ziektekostenverzekering van de gemeente. Je kunt daar kiezen uit drie pakketten. Er is één pakket bij, waar het eigen risico ook meeverzekerd is. Ook de eigen bijdrage Wmo is bij dit pakket verzekerd. Voor meer informatie kijk op: www.gezondverzekerd.nl. Daar kun je de premies en vergoedingen inzien. Overstappen kan per 1 januari.

 

Waar kun je terecht als je vragen hebt?

Met vragen over wonen, welzijn, werk, inkomen, jeugd en zorg kun je terecht bij de vrijwilligers van het Informatie- en Adviespunt (I&A) bij jou in de buurt.

De contactgegevens en openingstijden van de Informatie- en Adviespunten bij jou in de buurt kan je vinden via de locatiezoeker of via https://www.venlo.nl/informatie-en-advies.

Je kunt bij het I&A-punt in jouw buurt langs op afspraak. Bel ons hiervoor via telefoonnummer 088 298 76 53.