Incluzio Sociale Basis / Agenda / Online training Autisme voor ouders (8-12 jaar)

Online training Autisme voor ouders (8-12 jaar)

Deze training is bedoeld voor ouders van kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) tussen de 8 en 12 jaar oud. In deze training krijgen ouders meer inzicht in wat autisme is. Ze krijgen een beter beeld van de behoeften en uitdagingen van hun kind.

Dit programma bestaat uit 5 sessies, waarbij je aanraden om één sessie per week te volgen.
Inhoud van elke sessie:
• Sessie 1: krijg je als ouder kort informatie over wat autisme is.
• Sessie 2: wordt aandacht besteed aan informatieverwerking, sociale vaardigheden en de emotionele ontwikkeling van kinderen met autisme.
• Sessie 3: hierin komen verschillende behoeften aan bod, zoals structuur en afspraken, duidelijkheden en ondertitelen. Ook wordt stilgestaan bij verschillende uitdagingen, zoals omgaan met nee, emoties herkennen en sociale vaardigheden.
• Sessie 4: deze sessie staat in het teken van autisme in het dagelijks leven, zoals opvoeding, het gezin en school.
• Sessie 5: hier ligt de focus op de impact van autisme op de ouder, het omgaan met gevoelens en de toekomst.

De mantelzorgcoach kan samen met je meekijken en eventueel ondersteunen bij het programma.
Heb je interesse? Meld je dan direct aan via het onderstaande formulier. Team mantelzorg zal dan een account voor je aanmaken waarmee zelf aan de slag gaat met het programma.

Heb je hier vragen over? Stuur dan een e-mail naar isbmantelzorgvenlo@incluzio.nl

Aanmelden online training Autisme voor ouders van 8-12 jaar