Incluzio Sociale Basis / Agenda / Online training autisme voor ouders 12-16 jaar

Online training autisme voor ouders 12-16 jaar

Deze training is bedoeld voor ouders van kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) tussen de 12-16 jaar oud.
Het doel van deze training is om ouders meer inzicht te geven in wat autisme is. Dit wordt onder andere gedaan door de verschillende kenmerken toe te lichten en uitleg te geven over hoe informatie anders wordt verwerkt in de hersenen. Ouders krijgen een beter beeld van de behoeftenen uitdagingen van hun kind. Daarnaast krijgen ze tips over hoe zij met het autisme van hun kind om kunnen gaan.

Dit programma bestaat uit 5 sessies, waarbij je aanraden om één sessie per week te volgen.
Inhoud van elke sessie:
• Sessie 1: informatie over wat autisme is. Hierin wordt onder andere aandacht besteed aan verschillende theorieën die autisme kunnen verklaren.
• Sessie 2: gaat over de verschillende kenmerken van autisme. Er wordt aandacht besteed aan onder ander informatieverwerking, sociale vaardigheden en de emotionele ontwikkeling van kinderen met autisme.
• Sessie 3: komen de verschillende behoeften aan bod, zoals structuur en afspraken, duidelijkheid en ondertitelen. Ook wordt stilgestaan bij verschillende uitdagingen, zoals omgaan met nee, emoties herkennen en sociale vaardigheden. Er worden tips gegeven over het omgaan met deze behoeften en uitdagingen.
• Sessie 4: staat in het teken van autisme en de puberteit, waarbij aandacht is voor de opvoeding, de puberteit, relaties en seksualiteit en de middelbare school. Er wordt tevens stilgestaan bij alarmbelsituaties.
• Sessie 5: ligt de focus op de impact van autisme op de ouer, het omgaan met gevoelens en de toekomst.

De onderwerpen in deze training overlappen met de training autisme voor ouders met kinderen tussen de 8 en 12 jaar. Het kan daarom ook goed als aanvulling op deze training ingezet worden.

De mantelzorgcoach kan samen met je meekijken en eventueel ondersteunen bij het programma.
Heb je interesse? Meld je dan direct aan via het onderstaande formulier. Team mantelzorg zal dan een account voor je aanmaken waarmee zelf aan de slag gaat met het programma.

Heb je hier vragen over? Stuur dan een e-mail naar isbmantelzorgvenlo@incluzio.nl

Aanmelden online training autisme voor ouders 12-16 jaar