Incluzio Sociale Basis / Nieuws / Werkbezoek Nationale – en Kinderombudsman

Werkbezoek Nationale – en Kinderombudsman

In het kader van hun halfjaarlijkse Provincietour, brachten de De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman in oktober een bezoek aan de provincie Limburg. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer en enkele mensen van haar team bezochten hierbij ook het jongerenwerk van Incluzio Sociale Basis.

Het werkbezoek begon met een rondleiding en een gesprek met jeugd in Loods38 in Venlo-Zuid. Het gesprek ging over schooluitval, LHBTQ+, de wijk en jeugdhulp. De aanwezige jongeren spraken openlijk over waar ze trots op zijn, hun ambities en hun frustraties. Zo vertelde A. hoe hij een positieve invloed probeerde te hebben op de kinderen in zijn buurt en was gestart met een zorgopleiding om zelf ooit jongerenwerker te worden. B. had het over haar maatschappelijke betrokkenheid bij de LHBTQ+ gemeenschap en waar zij zelf tegenaan loopt in de transitie, zoals de lange wachtlijsten. L. sprak zijn waardering uit voor het jongerenwerk, maar gaf ook aan dat hij inmiddels anderhalf jaar niet naar school ging en hoe hij hier gebukt onder gaat. Ook benoemde hij dat er veel wisselingen zijn in de begeleiding die hij krijgt vanuit jeugdhulp.

De Kinderombudsvrouw en haar team stelden vragen, vertelden wat zij wel en niet kunnen betekenen, maar luisterde vooral naar de verhalen. Dit werd onderstreept toen de Kinderombudsvrouw aan het eind van het gesprek de tekeningen wilde zien, waar het eerder even over ging. Vol trots in combinatie met bescheidenheid toonde F. de tekeningen die zij met anderen gemaakt had voor Museum van Bommel van Dam.

Hierna vertrok de delegatie richting Venlo-Oost, waar we een bezoek brachten aan het kersverse Jeugdhuis Venlo-Oost. Hier werd het gesprek aangegaan met twee buurtmoeders en kwam de kracht van gemeenschapszin sterk naar voren uit de persoonlijke verhalen.

Uit het bezoek heeft het team van de Kinderombudsman een aantal thema’s gehaald. Zoals het belang om goed te luisteren naar jongeren en om jongeren meer invloed te geven bij besluiten die hen aangaan. Maar ook het belang om maatwerk te kunnen leveren zodat jongeren niet vastlopen in systemen en eigenaarschap geven aan jongeren bij projecten of activiteiten die zij willen oppakken.