Incluzio Sociale Basis / Nieuws / Algemeen / Mantelzorgwaardering aanvragen?

Mantelzorgwaardering aanvragen?

Lees hier hoe:

Vanaf 1 juli 2020 kan de jaarlijkse mantelzorgwaardering (StadspasVenlo)  vanuit de gemeente Venlo weer aangevraagd worden.
Bent u al in het bezit van een stadspas en kreeg u in 2019 een mantelzorgwaardering, dan kunt u de regeling voor 2020 online verlengen in uw persoonlijke omgeving op www.stadspasvenlo.nl/inloggen
 
Nieuwe aanvraag:
Als u in 2020 voor het eerst mantelzorgwaardering kunt krijgen, is een aanvraag noodzakelijk. Deze aanvraag kunt u tot en met 31 oktober 2020 indienen.
Nieuwe aanvragen van de mantelzorgwaardering lopen via Incluzio Sociale Basis. U kunt deze zelfstandig aanvragen door een mail te sturen naar ISBmantelzorgVenlo@incluzio.nl
Kunt u ondersteuning gebruiken bij deze aanvraag, dan kunt u vanaf 6 juli 2020 terecht bij de onderstaande Informatie- & Adviespunten:
       TIP Tegelen, Kerkstraat 2a in Tegelen (maandag tussen 13:00 en 17:00 uur).
       Boulevard Hazenkamp, Albert Verweystraat 6 in Blerick (dinsdag van 9:00 tot 12:00)
       ’t Pronkeppeke, Pronkhof 21 in Belfeld (donderdag van 10:00 tot 12:00)
 
 
Voor de locaties In Tegelen en Blerick dient u vooraf een afspraak te maken via het centrale nummer van Incluzio (088-2987653)
Ten gevolge van de Coronamaatregelen zullen de overige Informatie- e& Adviespunten gefaseerd open gaan. Kijk hiervoor op de website van Incluzio: Incluziosocialebasis.nl
 
De toegekende waardering dient u voor 1 januari 2021 uit te hebben gegeven. Daarna is deze niet meer geldig.