Incluzio Sociale Basis / Nieuws / Escape Caravan Taalhuis Venlo een succes!

Escape Caravan Taalhuis Venlo een succes!

De Week van Lezen en Schrijven vond dit jaar plaats van 8 tot en met 15 september. In deze week werden in heel Nederland activiteiten georganiseerd waarmee Stichting Lezen en Schrijven en haar partners extra aandacht vroegen voor laaggeletterdheid. Ook Taalhuis Venlo droeg hieraan natuurlijk haar steentje bij.

In Venlo is 23% van de bevolking laaggeletterd. Het beperkte begrip van de Nederlandse taal maakt voor deze inwoners dagelijkse situaties en bezigheden tot een grote uitdaging. Van de bewegwijzering in een openbare locatie of het openbaar vervoer, tot het toedienen van medicatie of boodschappen doen. Wat dit probleem vooral zo lastig maakt, is de schaamte die ermee gepaard gaat. Uit onderzoek blijkt dat maar weinig Nederlanders weten hoe groot dit probleem is. Hoe meer mensen bekend zijn met laaggeletterdheid, hoe meer begrip en bewustwording we hiervoor kunnen creëren. Wanneer de omgeving beter in staat is om signalen te herkennen van laaggeletterdheid, kan dit resulteren in een toeleiding naar taalaanbod voor een laaggeletterde en daarmee naar Taalhuis Venlo. Actie is en blijft nodig om dit te bewerkstelligen.

Op donderdag 7 en vrijdag 8 september gingen we met verschillende partners van het Taalhuis op pad met de ‘Escape Caravan’. In deze caravan ervaar je hoe het is om moeite te hebben met lezen. We wilden inwoners van onze gemeente laten ervaren wat het betekent om laaggeletterd te zijn. Dit helpt om bewustwording te creëren en het probleem te agenderen. Het geeft daarnaast inzicht in hoe belangrijk het is om in eenvoudige taal te communiceren met inwoners of cliënten.