DemenTalent

Project DemenTalent

Mensen met dementie krijgen er met het project DemenTalent vanuit Incluzio een mogelijkheid bij om, op een voor hen betekenisvolle manier, deel te kunnen blijven nemen aan de maatschappij. Incluzio bekijkt, in samenwerking met Hulp bij Dementie, de mogelijkheden van passend vrijwilligerswerk.

Het organiseren dat mensen met dementie zich in kunnen zetten als vrijwilliger is een belangrijke aanvulling op de huidige mogelijkheden wat betreft zinvolle daginvulling in het voorliggend veld. Het biedt mensen met dementie de kans om hun talenten en vaardigheden in te zetten. Plezierige en passende activiteiten leiden immers tot het vergroten van het gevoel van eigenwaarde en het ervaren van een zinvol bestaan. Als vrijwilliger ben je geen hulpvrager maar word je erkend in wat je nog wèl kunt in plaats dat je beperking centraal staat. Denk bijvoorbeeld aan vrijwilliger op een peuterspeelzaal, binnen de groenvoorziening, bij een timmerman of in de supermarkt.

Heb je interesse neem dan contact op met 088 – 298 76 53 en vraag voor meer informatie naar de seniorencoach die in jouw wijk werkzaam is.