Incluzio Sociale Basis / Buurtpunt Muspelheim

Buurtpunt Muspelheim

Bij Buurtpunt Muspelheim kun je onder andere terecht met vragen over wonen, (vrijwilligers)werk, welzijn, zorg, geldzaken. Speciaal opgeleide vrijwilligers helpen je op weg naar een antwoord op je vraag.

Contact

Algemene informatie
E-mail: ReceptieISB@incluzio.nl
Tel: 088 – 29 87 653


Bezoekadres

Vastenavondkampstraat 73, 5922 AT Venlo, Nederland


Andere locaties in deze wijk

Klik in de kaart op de locatie-pin voor meer informatie