Incluzio Sociale Basis / Locatiezoeker / Boulevard Hazenkamp

Boulevard Hazenkamp

Boulevard Hazenkamp is een buurtcentrum waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten, waar je terecht kunt met vragen over zorg en welzijn, geldzaken, wonen en mantelzorg. Op deze locatie: lunchroom, Informatie & Adviespunt, Open Inloop.

De Open Inloop Boulevard Hazenkamp is sinds 29 juni geopend als BESLOTEN inloop, vooralsnog op maandag en woensdag van 10.00-14.00 uur.

In verband met de RIVM-richtlijnen en het corona protocol is er ruimte voor een beperkt aantal bezoekers, die door ons over de openingsdagen verdeeld worden. Voorlopig is spontaan binnenlopen en een kop koffie drinken dus niet mogelijk.

Contactpersonen: Yolanda Holleman, Yholleman@incluzio.nl of Dettie Wismans, dwismans@incluzio.nl

Contact

Hulpverlening jeugd & volwassenen

Algemeen maatschappelijk werker - Nicole Cremers
E-mail: NCremers@Incluzio.nl
Tel: 06 82238443

Hulpverlening jeugd & volwassenen

Algemeen maatschappelijk werker - Judith Driessen
E-mail: JDriessen@Incluzio.nl
Tel: 06 82318473

Hulpverlening jeugd & volwassenen

Algemeen maatschappelijk werker - Petra Beelen
E-mail: PBeelen@Incluzio.nl
Tel: 06 82823787

Zelf een idee voor de buurt?

Buurtcoach - Fleur Regli
E-mail: FRegli@Incluzio.nl
Tel: 06 83210837

Jeugd en jongeren

Jongerencoach - Said Sarkaya
E-mail: SSarkaya@Incluzio.nl
Tel: 06 31596518

Mantelzorgondersteuning / Langer thuis wonen voor ouderen

Seniorencoach - Monique Dimmendaal
E-mail: Mdimmendaal@Incluzio.nl
Tel: 06 82809010

Mantelzorgondersteuning / Langer thuis wonen voor ouderen

Seniorencoach - Gerrie Gerards
E-mail: GGerards@Incluzio.nl
Tel: 06 82792520

Ondersteuning geldzaken en schulden

Budgetcoach - Krista Roberts
E-mail: KvdSchoor@Incluzio.nl
Tel: 06 82786518

Nieuw in de samenleving

Coach Nieuwkomers - Joan Munten
E-mail: JMunten@Incluzio.nl
Tel: 06 82500971

Nieuw in de samenleving

Coach Nieuwkomers - Souhir Rahhou
E-mail: SRahhou@Incluzio.nl
Tel: 06 82356806

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligers Coördinator - Minette Huijs
E-mail: mhuijs@Incluzio.nl
Tel: 06-82499177

Openingstijden

Bezoekadres

Albert Verweystraat 6, 5921 AZ Venlo

E-mail: receptieISB@incluzio.nl
Tel: 088-2987653

Activiteiten

Binnenkort hier te zien.

Andere locaties in deze wijk

Klik in de kaart op de locatie-pin voor meer informatie