Incluzio Sociale Basis / Locatiezoeker / Boulevard Hazenkamp

Boulevard Hazenkamp

Boulevard Hazenkamp is een buurtcentrum waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten, waar je terecht kunt met vragen over zorg en welzijn, geldzaken, wonen en mantelzorg. Op deze locatie: lunchroom, Informatie & Adviespunt, Open Inloop.

De Open Inloop Boulevard Hazenkamp is sinds 29 juni geopend als BESLOTEN inloop, vooralsnog op maandag en woensdag van 10.00-14.00 uur.

In verband met de RIVM-richtlijnen en het corona protocol is er ruimte voor een beperkt aantal bezoekers, die door ons over de openingsdagen verdeeld worden. Voorlopig is spontaan binnenlopen en een kop koffie drinken dus niet mogelijk.

Contactpersonen: Yolanda Holleman, Yholleman@incluzio.nl of Dettie Wismans, dwismans@incluzio.nl

Contact

Hulpverlening jeugd & volwassenen

Algemeen maatschappelijk werker - Nicole Cremers
E-mail: ncremers@incluzio.nl
Tel: 06 - 82 23 84 43

Hulpverlening jeugd & volwassenen

Algemeen maatschappelijk werker - Judith Driessen
E-mail: jdriessen@incluzio.nl
Tel: 06 - 82 31 84 73

Hulpverlening jeugd & volwassenen

Algemeen maatschappelijk werker - Petra Beelen
E-mail: pbeelen@incluzio.nl
Tel: 06 - 82 82 37 87

Zelf een idee voor de buurt?

Buurtcoach - Fleur Regli
E-mail: fregli@incluzio.nl
Tel: 06 - 83 21 08 37

Jeugd en jongeren

Jongerenwerk - Ilias Arssi
E-mail: iarssi@Incluzio.nl
Tel: 06 - 13 58 50 16

Mantelzorgondersteuning / Langer thuis wonen voor ouderen

Seniorencoach - Kamelya Ertürk
E-mail: kerturk@incluzio.nl
Tel: 06 - 13 05 45 73

Ondersteuning (vrijwilligers)werk en daginvulling

Participatiecoach - Lieke Boshoven
E-mail: lboshoven@incluzio.nl
Tel: 06 - 83 30 25 01

Ondersteuning geldzaken en schulden

Budgetcoach - Krista van de Schoor
E-mail: kvdschoor@incluzio.nl
Tel: 06 - 82 78 65 18

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerscoördinatoir - Claudia Swinkels
E-mail: cswinkels@incluzio.nl
Tel: 06 - 22 39 77 52

Openingstijden

Bezoekadres

Albert Verweystraat 6, 5921 AZ Venlo

E-mail: receptieisb@incluzio.nl
Tel: 088 - 298 76 53

Activiteiten

Binnenkort hier te zien.

Andere locaties in deze wijk

Klik in de kaart op de locatie-pin voor meer informatie