Incluzio Sociale Basis / Boulevard Hazenkamp

Boulevard Hazenkamp

Boulevard Hazenkamp is een buurtcentrum waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten, waar je terecht kunt met vragen over zorg en welzijn, geldzaken, wonen en mantelzorg. Op deze locatie: lunchroom, Informatie & Adviespunt, Open Inloop.

Openingstijden Informatie en Advies
Dinsdag en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur.

Openingstijden Open Inloop
Maandag t/m donderdag van 09.30-16.00 uur.

 

 

Contact

Algemene informatie

Receptie Incluzio Sociale Basis
E-mail: ReceptieISB@incluzio.nl
Tel: 088 – 29 87 653

Openingstijden

Bezoekadres

Albert Verweystraat 6, 5921 AZ Venlo

E-mail: receptieisb@incluzio.nl
Tel: 088 - 298 76 53

Andere locaties in deze wijk

Klik in de kaart op de locatie-pin voor meer informatie