Incluzio Sociale Basis / Geboorte kind

Geboorte kind

Geboorte kind

Geboorte kind

Het krijgen en opvoeden van kinderen kost geld. Denk aan de eenmalige kosten voor het inrichten van de babykamer, maar ook aan doorlopende kosten: van luiers, kinderopvang, meer boodschappen, hoger energie- en waterverbruik, vakanties, oppas, tot school- en studiekosten. Mogelijk dalen je inkomsten doordat je minder gaat werken. Gelukkig zijn er ook regelingen waar je gebruik van kunt maken, zoals kinderbijslag en het kindgebonden budget.

Kinderbijslag (Sociale Verzekeringsbank)

Kinderbijslag is een tegemoetkoming van de overheid voor de kosten die je maakt voor je kind. Kinderbijslag is onafhankelijk van je inkomen. Je krijgt de kinderbijslag in januari, april, juli en oktober. Hiermee kun je een deel van de kosten voor je kind betalen. De kinderbijslag stopt als je kind 18 jaar wordt. Soms stopt de kinderbijslag eerder. Bijvoorbeeld als je kind stopt met school.

Je krijgt kinderbijslag via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Binnen 6 weken na de geboorte van je kind, krijg je een brief van de SVB. In de brief staat dat je kinderbijslag aan kunt vragen en hoe je dat moet doen. Heb je binnen 6 weken na de geboorte van je kind geen brief ontvangen, neem dan contact op met de SVB. Krijg je al kinderbijslag voor een eerder kind? Dan past de SVB het bedrag zelf aan. Je hoeft de kinderbijslag niet opnieuw aan te vragen. Meer informatie over kinderbijslag vind je op: https://www.svb.nl/nl/kinderbijslag

Je kunt ook bellen met de SVB van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 16.00 uur op telefoonnummer 0475-368020.

Kindgebonden budget (Belastingdienst)

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor je kinderen tot 18 jaar. Die krijg je naast de kinderbijslag. Het kindgebonden budget is bedoeld om de extra kosten van het opvoeden en verzorgen van je kind, op te vangen. De ouder die de kinderbijslag op zijn naam heeft bij de SVB, krijgt ook het kindgebonden budget.

Je hebt tot een bepaald inkomen recht op kindgebonden budget. Hoe hoger je inkomen, hoe minder kindgebonden budget je krijgt. Het bedrag is ook afhankelijk van het aantal kinderen, de leeftijd van de kinderen en je vermogen. De Belastingdienst betaalt het kindgebonden budget uit.

Het kindgebonden budget hoef je meestal niet zelf aan te vragen. Je krijgt vanzelf bericht als je er volgens de Belastingdienst recht op hebt. Heb je geen bericht ontvangen en denk je er wel recht op te hebben? Dan kun je het kindgebonden budget zelf aanvragen via ‘Mijn toeslagen’ van de Belastingdienst. Meer informatie over het kindgebonden budget vind je op https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kindgebonden-budget/. Ook kan je bellen naar de Belastingtelefoon op telefoonnummer 0800 – 0543 (gratis).

 

Combinatiekorting (Belastingdienst)

Je kunt recht hebben op de combinatiekorting van de Belastingdienst als je de zorg voor je kind combineert met een betaalde baan. Ook als je kinderbijslag en kindgebonden budget krijgt, kun je in aanmerking komen voor de combinatiekorting. Of je de combinatiekorting krijgt, hangt af van je inkomen en vermogen. Je bruto jaarinkomen moet in 2021 minimaal € 5.153,- bedragen.

De combinatiekorting is niet een bedrag dat je op je rekening krijgt gestort. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het bedrag dat je betaalt aan inkomstenbelasting.

Meer informatie over de combinatiekorting vind je op https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/heffingskortingen/inkomensafhankelijke_combikorting/

 

Kinderopvangtoeslag (Belastingdienst)

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage van de overheid in de kosten voor de opvang van je kind als jij en je eventuele partner werken, onderwijs of een traject naar werk volgen. Het moet daarbij gaan om geregistreerde opvang. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van je inkomen.

Kinderopvangtoeslag krijg je niet vanzelf. Die vraag je aan bij de Belastingdienst via ‘Mijn toeslagen’. Meer informatie over kinderopvangtoeslag vind je op https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/kinderopvangtoeslag/

Vergoeding kinderopvang

Als je geen recht hebt op kinderopvangtoeslag, maar kinderopvang is om medische of sociale redenen tijdelijk wel noodzakelijk, dan kun je je richten tot het Sociaal Wijkteam. Hun contactgegevens vind je op https://www.venlo.nl/sociale-wijkteams.

 

Toeslagpartners en fiscaal partnerschap

Als je ongehuwd samenwoont zonder kinderen, ben je over het algemeen geen toeslag- of fiscaal partner. Dit verandert als je in het lopende jaar gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat, een samenlevingscontract afsluit, een kind krijgt samen, een kind ingeschreven wordt op hetzelfde woonadres en/of je beiden eigenaar bent van de koopwoning waarin je allebei woont. Dit kan van invloed zijn op de toeslagen die je ontvangt van de overheid.

Zie voor meer uitleg over het fiscaal partnerschap https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/relatie/fiscaal_partnerschap/fiscaal_partnerschap

 

Babyspullen

  • Stichting 1 Klein Gebaar: Heb je babyspullen nodig en onvoldoende financiële middelen, dan kun je terecht bij Stichting 1 Klein Gebaar. Deze stichting ondersteunt gezinnen die het financieel niet redden en niet in aanmerking komen voor de hulpregelingen van de gemeente en de voedselbank. Zij ondersteunen met kleding, speelgoed, verzorgingsproducten en babyspullen. Meer informatie vind je op https://www.1kleingebaar.nl/ Je kunt bellen om een afspraak te maken met 06-85 73 39 59
  • Stichting Babyspullen: Stichting Babyspullen helpt (aanstaande) ouders die het financieel moeilijk hebben. Zij weten wat een kindje kost en weten ook dat het soms door omstandigheden niet lukt om alle benodigde spulletjes bij elkaar te krijgen. Omdat zij vinden dat ieder kindje een goede start verdient, geven ze via indicatie van hulpverleningsinstanties babystartpakketten aan (aanstaande) ouders die het financieel moeilijk hebben.

De aanvraag van een pakket kan alleen worden gedaan bij een zwangerschap vanaf 20 weken door een verloskundige, kraamzorgorganisatie of samenwerkende hulpverlenende instantie zoals de voedselbank, kledingbank of maatschappelijk werk. Zij vullen een verwijsbrief in en sturen deze op naar Stichting Babyspullen. Meer informatie vind je op https://stichtingbabyspullen.nl/hulp-nodig/aanstaande-ouders/

 

Sparen voor kinderen

Bij de meeste banken kun je gratis een spaarrekening openen voor je kind. Het bedrag dat op deze rekening staat, wordt bij het vermogen van de ouders opgeteld totdat het kind 18 jaar is.

 

Meer informatie

Op de volgende websites vind je meer informatie over kosten en regelingen waar je mee te maken kunt krijgen als je een kind krijgt:

 

Waar kun je terecht als je vragen hebt?

Met vragen over wonen, welzijn, werk, inkomen, jeugd en zorg kun je terecht bij de vrijwilligers van het Informatie- en Adviespunt (I&A) bij jou in de buurt.

De contactgegevens en openingstijden van de Informatie- en Adviespunten bij jou in de buurt kan je vinden via de Locatiezoeker of via https://www.venlo.nl/informatie-en-advies.

Je kunt bij het I&A-punt in jouw buurt langs op afspraak. Bel hiervoor met Incluzio, telefoonnummer 088 298 76 53.