Incluzio Sociale Basis / Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschikt worden, het kan gebeuren. Maar hoe moet het dan verder? Waar moet je op letten, welke zaken moet je regelen?

Hoe zit het als je ziek wordt?

Je werkgever betaalt je loon maximaal twee jaar door. Heb je een tijdelijk contract met je werkgever? Dan betaalt je werkgever het loon door tot het einde van het contract. Daarna krijg je vaak geen loon meer.

Heb je geen werkgever die je loon doorbetaalt? Dan heb je de eerste twee jaar soms recht op een uitkering via de Ziektewet. Ben je meer dan 2 jaar ziek? Dan kun je een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV.

 

Recht op andere uitkeringen

Misschien krijg je een arbeidsongeschiktheidspensioen van je pensioenuitvoerder. Of heb je zelf of via je werkgever een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten? Sommige mensen hebben een hypotheek met een woonlastenverzekering. Daarmee kun je de hypotheek van je huis blijven betalen. Bekijk in de voorwaarden hoe hoog de uitkering is en hoe lang je geld krijgt om de woonlasten te betalen.

 

Ziektekostenverzekering

De basiszorgverzekering vergoedt niet al je zorgkosten. Voor veel zorgkosten kun je een aanvullende verzekering afsluiten. Die aanvullende verzekering betaalt bijvoorbeeld de behandeling door een fysiotherapeut.

Let wel op, soms stelt een verzekeraar extra eisen bij het afsluiten van de aanvullende verzekering. Die eisen zijn afhankelijk van de vraag of je klachten hebt bij het afsluiten van de verzekering. Bekijk of de verzekeraar die extra eisen stelt. Kom je er niet uit? Bel dan met jouw zorgverzekeraar. Of vraag iemand om je te helpen.

Wanneer je een inkomen dat gelijk of lager dan 120% van het wettelijk sociaal minimum (wsm) hebt, kun je misschien een pakket van de gemeentepolis afsluiten. Meer informatie over deze pakketten en de premie hiervan vind je op www.gezondverzekerd.nl.

 

Extra voorzieningen

Als je een beperking hebt, heb je vaak recht op hulp of ondersteuning. Je kunt dan een aanvraag voor zorg indienen bij je gemeente. Voor deze voorzieningen of hulp betaal je een eigen bijdrage. Voor meer informatie zie https://www.venlo.nl/zorg-en-ondersteuning.

 

Financiën in kaart brengen

Door arbeidsongeschiktheid daalt het inkomen meestal. Alleen je financiële papieren op orde brengen is niet voldoende. Zorg dat je ook weet waar je geld blijft. Wat zijn je inkomsten en heb je betalingsachterstanden of schulden? Door een begroting te maken zie meteen of er financiële ruimte is. Ook zie je wat de dure en arme maanden zijn. De bedragen vind je op de bankrekening. Als je contant geld uitgeeft kun je dit in het kasboek zetten. Maak je elke maand een vast bedrag over op de spaarrekening van een familielid noteer dat dan ook.

Met dit overzicht kun je zien of je alles wat je eerder deed nog steeds kunt doen. Je ziet ook waar je geld naartoe gaat en kun je andere keuzes maken (bijvoorbeeld abonnementen opzeggen). Misschien veranderen de toeslagen (huur en zorg) door een lager inkomen. Je kunt een nieuwe berekening maken op www.toeslagen.nl van de Belastingdienst. Misschien heb je recht op minimaregelingen van de gemeente. Kijk hiervoor op https://www.venlo.nl/uitkering-werk-en-bijstand. Het kan ook zijn dat je recht hebt op kwijtschelding gemeentelijke heffingen. Kijk hiervoor op https://www.venlo.nl/regelen-belastingzaken.

 

Denk ook aan aftrekposten

Als je kosten maakt door je ziekte, dan kun je deze kosten soms aftrekken van de inkomstenbelasting. Je betaalt hierdoor minder belasting of je kunt zelfs geld terug krijgen. Hiervoor moet je wel aangifte inkomstenbelasting doen. Kijk op de website van de Belastingdienst voor het aftrekken van de zorgkosten. Of lees wanneer je aangifte inkomstenbelasting kunt doen.

 

Pensioen

In veel pensioenregelingen staat dat je pensioenopbouw doorloopt als je arbeidsongeschikt bent. Dit heet premievrijstelling. Vraag bij je pensioenuitvoerder na hoe het in jouw geval zit en kijk naar alle gevolgen voor je pensioenopbouw.

 

Wijzer in geldzaken

Kijk op https://www.wijzeringeldzaken.nl/Arbeidsongeschikt/checklist-ziekte-en-geldzaken/ voor uitgebreide informatie.

 

Waar kun je terecht als je vragen hebt?

Met vragen over wonen, welzijn, werk, inkomen, jeugd en zorg kun je terecht bij de vrijwilligers van het Informatie- en Adviespunt (I&A) bij jou in de buurt.

De contactgegevens en openingstijden van de Informatie- en Adviespunten bij jou in de buurt kan je vinden via de locatiezoeker of via https://www.venlo.nl/informatie-en-advies.

Je kunt bij het I&A-punt in jouw buurt langs op afspraak. Bel ons hiervoor via telefoonnummer 088 298 76 53.

Wil je alles nog eens rustig nalezen? Download dan deze folder.