Incluzio Sociale Basis / Agenda / Bijeenkomst Wet langdurige Zorg (Wlz)

Bijeenkomst Wet langdurige Zorg (Wlz)

Bijeenkomst voor mantelzorgers

Wet langdurige zorg (Wlz) met de leveringsvormen Volledig Pakket Thuis (VPT) en Modulair Pakket Thuis (MDT)

De Wet langdurige zorg is bedoeld voor mensen die intensieve zorg nodig hebben in een instelling of thuis. Denk daarbij aan chronisch zieken en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking of aandoening.

Tijdens deze avond zal informatie geven over wat de Wet langdurige zorg inhoudt. Daarnaast zullen zij inzoomen op de leveringsvormen: Volledig Pakket Thuis en Modulair Pakket thuis. De Zorggroep wil via deze pakketten mensen de kans bieden om langer zelfstandig thuis te blijven wonen en de eigen regie te behouden met de zorg en ondersteuning die daarvoor nodig is.

Wilmie Heijnen en Lisette Linders (Leef regisseur van de Zorggroep) zullen deze avond verzorgen en je vragen beantwoorden.

Ben je erbij?
Wanneer: donderdag 14 december
Tijd: 19.00-20.30 uur
Locatie: Drie Decembersingel 46, 5921 AC Blerick

Kom je met twee personen? Vul dan twee keer het aanmeldformulier in, bvd.

Aanmelden bijeenkomst Wet langdurige zorg 14 december

Zonder e-mailadres ontvang je geen bevestiging van je aanmelding.