Incluzio Sociale Basis / Agenda / Mantelzorgbijeenkomst over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Mantelzorgbijeenkomst over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er om mensen die hulp nodig hebben zo veel mogelijk zelfstandig thuis te kunnen wonen. Denk aan woningaanpassingen, vervoer, huishoudelijke hulp, dagbesteding en ondersteuning voor jou als mantelzorger. De gemeente Venlo zal hierover meer informatie over geven.

Tijd: 19.00-20.30 uur
Locatie: Huis van de Wijk Park Rijnbeek
Rijnbeekstraat 180, 5913 GE Venlo

Kosten: geen.

Let op: De bijeenkomst zit vol, je kunt je niet meer aanmelden voor deze bijeenkomst.