Incluzio Sociale Basis / Agenda / Bijeenkomst Wet langdurige zorg (Wlz) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Bijeenkomst Wet langdurige zorg (Wlz) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Welke zorg wordt geregeld vanuit de Wlz en Wmo?
De Wlz is bedoeld voor mensen die intensieve zorg nodig hebben in een instelling of thuis. Denk daarbij aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke, lichamelijke beperking of aandoening. Het is zorg voor de meest kwetsbaren.
De Wmo zorgt voor de ondersteuning om zelfstandig te kunnen blijven wonen en meedoen in de samenleving.

Het is belangrijk dat men goede zorg krijgt die past. Als mantelzorger ben je daar nauw bij betrokken.
Lilian de Gier, onafhankelijk cliëntondersteuner, geeft tijdens deze bijeenkomst voorlichting over de Wlz en Wmo en kan antwoord geven op vragen als: kan ik thuis blijven wonen en zorg krijgen? Hoe zit het met de eigen bijdrage? Kan ik de zorg met een persoonsgebonden budget betalen?

Ben je erbij?
Woensdag 5 juli
Tijd: 19.00 – 20.30 uur
Locatie: Huis van de Wijk de Zuidpilaar
Reigerstraat 2, 5912 XN Venlo
Kosten: geen

Bij aanmelding voor deze bijeenkomst registreren wij je gegevens in ons mantelzorgbestand.
Kom je met twee personen? Vul dan allebei apart een aanmeldformulier in.

Bijeenkomst Wet langdurige zorg (Wlz) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Zonder e-mailadres ontvang je geen bevestiging van je aanmelding.